Østensjø kulturkart

Produsert 2004-2007 av:
Østensjø historielag og Østensjøvannets venner

Revidert 2020 av:
Østensjø historielag ved Frode C. Jakobsen

Arbeidet er utført av:
Leif-Dan Birkemoe, Amund Kveim, Bjørn Lilleeng og Kari Ravnaas

Tegning av hovedkart til papirversjonen:
Sivilarkitekt MNAL Ole A. Krogness

Digitalt kartgrunnlag for turkartet:
Oslo kommune, Plan og bygningsetaten

Forsidefoto papirversjonen:
Leif-Dan Birkemoe

Layout og sats papirversjonen:
Arkitektkopi AS

Layout nettversjonen:
Bjørn Lilleeng

Fotos nettversjonen:
Kulturminner: Leif-Dan Birkemoe
"Ta turen på nettet" - Østensjørunden: Leif-Dan Birkemoe
"Ta turen på nettet" - Tallberget-Svartdalen-Alna: Bjørn Lilleeng

Økonomisk støtte:
Bydel Østensjø