Turforslag

Østensjøvannet rundt Rustadrunden Tallberget-Svartdalen-Alna Oltidsveien
Veien til Sarabråten Villaturen Drabantbyrunden Bøler I Kildals fotspor

Naturopplevelser midt i byen - Østensjøvannet rundt

En turløype ingen annen bydel har maken til og som er det naturlige førstevalg for alle i Østensjøområdet. Naturopplevelsene står nærmest i kø på denne 4,5 km lange løypa.

Om sommeren har man her muligheten til å oppleve et usedvanlig rikt fugleliv på nært hold. Turen kan gjerne utvides ved å ta veien oppom de godt bevarte gårdsanleggene Østensjø og Abildsø.

I Tallbergåsen på nordvestsiden av vannet finnes også en fin tursti øst for turveien.

Ta turen på nettet!

Rustadrunden

Den naturlige forlengelsen av turen rundt Østensjøvannet følger grøntdragene sørover inn til Østmarka.

Ta gjerne en avstikker til åsryggen sør for Bakkehavn og nyt den fine utsikten over området.

Turen passerer Bogerudmyra og den gjenåpnede Langerud-bekken med våtmark og rensepark og videre godt inn i marka, forbi Skraperudtjern og Rustadsaga.

Tallberget-Svartdalen-Alna

Turen går fra Østensjøvannet langs oldtidsveien over Tallberget der det ligger et gravfelt. Deretter fortsetter man over Manglerud ned i den flotte og mystiske Svartdalen. Følg så turveien videre nordøst forbi Bryn jernbanestasjon og videre langs Alna.

Ta turen på nettet!

Oldtidsveien - Fra Østensjø til Nordre Skøyen

Følg den eldgamle veitraseen gjennom tunene på Østensjø over Oppsalskrenten og videre forbi Søndre Skøyen.

Denne veien ligger pent i terrenget, delvis på gamle tørrmurer, og har mange flotte utsiktspunkter. Siste delen går gjennom den fine alléen frem til Nordre Skøyen hovedgård.

Veien til Sarabråten

Denne klassiske veien til Østmarka ble anlagt av Thomas Heftye rundt 1855. Fra Østensjø går veien opp forbi Ulsrud gård og deretter Sarabråtveien opp til Østmarkseteren.

På vei ned mot Nøklevann passeres den kjente korketrekkeren som Heftye bygget som en ekstra attraksjon for gjester på vei til Sarabråten.

Villa-turen

Ruten går gjennom den gamle villabebyggelsen fra 1920-årene i Godlia-området, og sørover mot Oppsal og Bøler.

Turen gir oss et godt inntrykk av ulik byggeskikk i vår bydel gjennom mange år. Mellom Oppsal og Bøler følger vi bl.a. den gamle stien ”Motbakkene”. Underveis er det mulig å ta avstikkere både til Oppsal og Bøler gård.

Drabantbyrunden-Bøler

Fra Bøler senter går vi forbi samfunnshuset og høyhusene i Bølerlia, beskrevet av Tove Nilsen i ”Skyskraperengler”. Foruten typisk blokkbebyggelse fra 1950-tallet ser vi også kunstnerboligene ”Trolltun” i Nøklesvingen.

Turen kan utvides med en avstikker inn til plassen Sørli ved Nøklevann, videre over Haraløkka idrettsanlegg, og deretter turveien ned til Bøler skole.

Idrettsanlegget ble anlagt der det tidligere lå et lite skogsvann, Bølerputten.

I Kildals fotspor på Høyenhall

På Høyenhall lå rundt 1870 Norges største frukthage, anlagt av kjøpmann Kildal for å sikre råstoff til fabrikkene hans.

Fra Bryn stasjon går vi under T-banelinjen og tar den gamle veien opp. Mesteparten av dagens villastrøk her ligger i det som den gang var frukthage med trær og bærbusker.

På områdets høyeste topp ser vi fortsatt Kildals hekk rundt utkikkstårnet.